BỘ TRÀ VẼ SEN XANH CAO CẤP

Bộ trà gồm:
– 1 Ấm trà vẽ sen xanh cao cấp
– 6 tách trà vẽ sen xanh cao cấp
– 7 đĩa lót vẽ sen xanh cao cấp