BỘ TRÀ LÁ CÂY

Bộ trà gồm:

– 1 Ấm trà lá cây.

– 6 tách trà lá cây.

– 7 đĩa lót lá cây.