BỘ ẤM TRÀ HƯƠNG KEM BIỂN

Bộ trà bao gồm :

– 01 Ấm Trà Hương Kem Biển

– 06 Tách Trà Hương Kem Biển

– 07 Đĩa Lót Hương Kem Biển